Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 116

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Virkavapaan myöntäminen toimitusjohtajalle

 

15/01.01.01.00/2023 [Toimitusjohtajan viransijaisuus]

 

Hallitus 12.12.2023 § 116

 

Esittelijä

Hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Sauri

Valmistelija

Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194

Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

 

HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen on kutsuttu pääministeri Petteri Orpon hallituksen valtiosihteeriksi. Virantoimituksen on määrä alkaa 15.1.2024. Toimitusjohtaja on hakenut 8.12.2023 kirjallisesti virkavapaata 15.1.2024 lukien valtiosihteerin toimikauden ajaksi.

 

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (11.4.2003/304) 26 §:ssä on säädetty, että viranhaltijalle voidaan hakemuksesta myöntää määräajaksi vapautus virkatehtävien hoitamisesta joko kokonaan tai osittain.

 

Saman lain 27 §:ssä on säädetty, että virkavapaata on haettava kirjallisesti, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty. Mikäli virkavapaata ei voida myöntää hakemuksen mukaisesti, hakemus on hylättävä tai virkavapaa voidaan viranhaltijan kirjallisella suostumuksella myöntää muullakin tavalla.

 

Hallintosäännön 52 §:n mukaan niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätty. Edelleen hallintosäännön 61 §:n mukaan, jos viranhaltijan virkavapaan ajaksi tai osaksi sitä on tarpeen ottaa sijainen, sijaisen ottaa ja hänen palkkauksensa määrää virkavapaan myöntävä viranomainen.

 

Ehdotus Hallitus päättää

a) myöntää toimitusjohtaja Mika Nykäselle palkatonta virkavapaata 15.1.2024 lukien määräaikaisen valtiosihteerin toimikauden ajaksi, kuitenkin enintään 31.5.2027 saakka; sekä

b) valtuuttaa ihmiset- ja kulttuuri -tulosalueen johtajan käynnistämään julkisen hakumenettelyn viransijaisuuden täyttämiseksi. Hakumenettelyn kohteena on määräaikainen virkasuhde, joka kestää siihen saakka, kunnes toimitusjohtaja palaa hoitamaan virkaansa, kuitenkin enintään 31.5.2027 saakka.

 

 Esittelijä muutti ehdotustaan yllä olevan mukaiseksi 11.12.2023 sen jälkeen, kun esityslista oli julkaistu HSL:n verkkosivuilla.

 

Käsittely Toimitusjohtaja, hallintopäällikkö sekä johtajat Flink, Savikangas, Alakuijala, Wallin ja Taiha poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hallintojohtaja Saarinen jäi pitämään pöytäkirjaa.

 

 Käsittelyn aikana jäsen Björn Månsson teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että kohtaan b) lisätään sana "pikaisesti", määritellään kuukauden hakuaika ja vahvistetaan hallituksen varapuheenjohtajan rooli hakemusten käsittelyssä. Jäsenet Sirpa Kauppinen ja Saara Brax kannattivat ehdotusta.

 

 Lisäksi jäsen Saara Brax ehdotti esittelijän ehdotuksesta poikkeavasti kohtaan b) lisättävän, että HSL:n hallituksen jäsenille järjestetään etäyhteydellä tilaisuus, jossa kärkiehdokkaat esittäytyvät, ja hallituksen jäsenet voivat heitä haastatella.

 

 Esittelijänä toiminut varapuheenjohtaja päätti muuttaa esitystään siten, että siihen tehdään Månssonin ja Braxin ehdotusten mukaiset lisäykset.

 

Päätös Hallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa