Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Yhtymäkokouksen 28.11.2023 päätösten täytäntöönpano

 

78/00.00.01/2023 [Yhtymäkokoukset vuonna 2023]

 

Hallitus 12.12.2023 § 120

 

Esittelijä

Toimitusjohtaja Mika Nykänen

Valmistelija

Hallintopäällikkö Anni Lehtinen, p. 040 594 2747

 

HSL:n perussopimuksen 3 §:n mukaan kuntayhtymän ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtymäkokous. HSL:n yhtymäkokouksessa 28.11.2023 käsiteltiin seuraavat asiat:

 

-  Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

-  Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta

-  Osavuosikatsaus 2/2023

-  Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen (infrakorvaukset)

-  Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2024-2026

  -  Eron myöntäminen hallituksen jäsenille (2) ja uusien hallituksen jäsenien valinta

-  Tarkastuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

-  Sidonnaisuusrekisterin tilanne

 

Kuntalain 96 §:ssä säädetään valtuuston päätösten täytäntöönpanosta, jota sovelletaan myös yhtymäkokoukseen kuntayhtymässä. Kuntalain 96 §:ssä on säädetty, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Kuntalain 143 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.

 

Hallintosäännön 3 §:n mukaan hallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Ehdotus Hallitus päättää

a) todeta, että 28.11.2023 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia; sekä

b) panna 28.11.2023 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset täytäntöön.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa