Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

Järvenpään junaliikenteen liikennöintisuunnitelma

 

268/08.01.00.00/2023 [Järvenpään junaliikenteen liikennöintisuunnitelma]

 

Hallitus 21.11.2023 § 109

 

Esittelijä

Toimitusjohtaja Mika Nykänen

Valmistelija

Tulosalueen johtaja Johanna Wallin p. 050 337 5685 ja

yksikön päällikkö Tuomo Lankinen p. 040 662 1099

 

 Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa 2019, että kaupunki liittyy HSL:n jäseneksi vuoden 2022 alusta. Päätökseen sisältyi ehto, että HSL:ään liitytään, mikäli jäsenyys tuo merkittävän parannuksen Järvenpään ja Helsingin välillä liikennöiviin junavuoroihin.

 

 Järvenpään liittyminen HSL:ään on kuitenkin lykkääntynyt. Syitä tälle ovat mm. koronapandemia, HSL:n lippujärjestelmän mahdollinen uudistuminen, Pasila-Riihimäki lisäraiteiden rakentamisen epävarma aikataulu sekä Järvenpään HSL-jäsenyyden kustannusarvion kasvu.

 

 HSL ja Järvenpää ovat viime vuosien aikoina tehneet selvityksiä sekä arvioineet vaikutuksia sille, mikäli Järvenpää liittyy HSL:n jäsenkunnaksi. Osana jäsenyyteen liittyviä selvityksiä HSL on selvittänyt junaliikenteen lisäämistä, sillä Järvenpäässä junaliikenteellä on merkittävä rooli asukkaiden liikkumisessa. Tällä hetkellä Järvenpään junatarjonta on liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) VR:ltä tilaamaa liikennettä. Järvenpääläiset voivat jo nykyisin käyttää tiettyjä HSL:n lipputuotteita LVM:n junaliikenteeseen Järvenpäässä, sillä HSL:n ja VR:n välinen lippuyhteistyösopimus mahdollistaa sen.

 

 Järvenpään liittymisen ehtona on, että HSL lisää Järvenpään ja Helsingin välisiä junavuoroja. HSL on suunnitellut täydentävänsä junatarjontaa Järvenpään ja Helsingin välillä niin, että yhdessä LVM:n junaliikenteen kanssa Järvenpäähän muodostuu noin 15 minuutin vuoroväli arkisin noin klo 6-19 ja lauantaisin noin klo 9-18. Tämä tarkoittaa tarjonnan kaksinkertaistamista arkisin ruuhka-aikojen ulkopuolella sekä lauantaisin, minkä odotetaan lisäävän matkustajamääriä ja edesauttavan HSL:n strategisten tavoitteiden saavuttamista.

 

 HSL:n perussopimuksen 5 §:n mukaan Helsingin seutuun kuuluvalla kunnalla on oikeus liittyä kuntayhtymän jäseneksi edellyttäen, että toimialue säilyy liittymisen jälkeen toiminnallisesti tarkoituksenmukaisena ja että jäseneksi liittyvä kunta hyväksyy perussopimuksen. Kunnan, joka haluaa liittyä kuntayhtymän jäseneksi, on tehtävä siitä esitys kuntayhtymän hallitukselle. Jäsenkuntien valtuustot päättävät uuden jäsenkunnan ottamisesta kuntalain 79 §:n mukaisesti ja liittymisen ajankohdasta.

 

Ehdotus Hallitus päättää, että HSL sitoutuu hakemaan ratakapasiteettia liitteenä olevan liikennöintisuunnitelman mukaisesti, mikäli Järvenpää tekee liittymispäätöksen viimeistään 2024 tammikuussa ja liittyy HSL:n jäseneksi 1.1.2025 alkaessa. Järvenpään liittymispäätöksen lykkääntyessä ratakapasiteetin haku lykkääntyy. 

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Liitteet Järvenpään junaliikenteen liikennöintisuunnitelma

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa