Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

 

 

HSL-tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2024

 

269/02.02.00.00/2023 [HSL-tuloskortti 2024]

 

Hallitus 21.11.2023 § 111

 

Esittelijä

Toimitusjohtaja Mika Nykänen

Valmistelija

Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194 ja 

vt. yksikön päällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

 

Hallitus on kokouksessaan 24.5.2022 § 57 päättänyt uuden tulospalkkiojärjestelmän hyväksymisestä. Tulospalkkiojärjestelmän mukaan hallitus vahvistaa HSL:n tuloskortin.

 

Tulospalkkiojärjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuloksellista toimintaa. HSL:n tulospalkkiojärjestelmä perustuu normaalia paremman suoritustason kautta maksettaviin palkkioihin. Mahdollisten palkkioiden määräytyminen kytketään kuntayhtymän asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkiojärjestelmän mukaan kollektiivisia mittareita asetetaan kolme kappaletta niin, että kollektiivisten tavoitteiden kokonaispaino on välillä 75-100 % ja niin, ettei yhdenkään yksittäisen tavoitteen paino ole alle 25 %. Tällä pyritään siihen, että tavoitteilla on riittävä painoarvo, jotta ne ohjaavat ja fokusoivat toimintaa. 

 

Tuloskortin ehdotetaan vuodelle 2024 rakentuvan vuoden 2023 tuloskortin tapaan kollektiivisista mittareista, jotka on johdettu HSL:n strategian tavoitteista tasapainoinen talous, joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa sekä kustannustehokas joukkoliikenne. Strategiset tavoitteet on määritetty strategian laatimisen yhteydessä ja ne nähdään selkeänä tavoitemittaristona myös tuloskortin osalta. Näin ollen tuloskortti kuljettaa loogisesti HSL:ää kohti strategian toteutusta. Henkilöstö kiinnittyy tavoitteisiin tuloskortin lisäksi tulosalueiden ja yksiköiden toimintasuunnitelmien sekä kehityskeskusteluiden kautta. Näin varmistetaan, että jokainen työntekijä kokee edistävänsä tuloskortin ja strategian tavoitteistoa. 

 

Vuodelle 2024 esitetty tuloskortti on portaittainen siten, että tulostavoitteisiin on määritetty kynnysraja, tavoitetaso sekä maksimitavoitetaso. Portaittaisuus toimii siten, että kynnysrajan ylittäminen aktivoi tulospalkkion maksamisen, mikäli tulospalkkiojärjestelmän mukaiset ehdot muutoin täyttyvät (mm. HSL:n tulos vähintään talousarvion mukainen). Vastaavasti tavoitetason saavuttaminen tuo 100 prosentin toteuman tuloskorttitavoitteesta sille määritetyllä painoarvolla. Mikäli maksimitavoitetaso ylitetään, on sen kerroin 1,2 siten, että yhdessä tavoitteessa maksimitavoitetason saavuttaminen kompensoi mahdollisesti muiden tavoitteiden heikompaa suoriutumista. Tulospalkkio voi kuitenkin olla tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti maksimissaan yhden kuukauden palkkaa vastaava summa maksetusta säännöllisestä vuosipalkasta laskettuna.

 

Tuloskortin eri portaiden (kynnysraja, tavoitetaso, maksimitavoitetaso) määrityksessä on pyritty luomaan tuloskortista kannustava ja HSL:n strategisia tavoitteita edistävä. Juuri näiden syiden vuoksi on valittu portaittainen mittari. Mittareiden tavoitteiden osalta kynnysrajaksi on määritetty ennusteen mukainen tavoite. Tavoitetaso vastaa talousarvion 2024 tavoitteita. Maksimitavoitetasojen saavuttaminen varmistaa osaltaan HSL:n strategisten tavoitteiden saavuttamisen vuonna 2025.

 

Ehdotus Hallitus päättää hyväksyä HSL-tuloskortin sekä siihen liittyvän tulospalkkion vuodelle 2024 liitteen 1 mukaisena.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Liitteet Liite 1 HSL-tuloskortti vuodelle 2024

 Liite 2 Tulospalkkion määräytyminen (HSLH 24.5.2022 § 57)

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa