Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 105

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Liittyminen Hansel Oy:n kilpailuttamaan Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalveluja koskevaan puitejärjestelyyn

 

271/02.08.00/2023 [Liittyminen Hansel Oy:n kilpailuttamaan Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalveluja koskevaan puitejärjestelyyn]

 

Hallitus 21.11.2023 § 105

 

Esittelijä

Toimitusjohtaja Mika Nykänen

Valmistelija

Tulosalueen johtaja Tuomas Savikangas, p. 040 4842 681

 

Hansel Oy on kilpailuttamassa Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelujen puitejärjestelyä ajalle 14.12.2024-13.12.2027. Puitejärjestelyyn sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta yhden vuoden mittaisella optiokaudella. HSL:n kannattaa liittyä kyseiseen kilpailutukseen, jotta HSL pääsee hyödyntämään koko julkisen sektorin ostovolyymin. Yhteishankintaan tulee liittyä viimeistään 31.12.2023.

 

Hankinnan taustaa

 

Valtion ja Kuntaliiton omistama Hansel Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, joka kilpailuttaa ja neuvottelee kunta-asiakkaittensa puolesta puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia sekä vastaa sopimushallinnasta. Sen tavoitteena on tuottaa asiakkailleen säästöjä yhteishankinnan suuren volyymin tuomina alhaisempina yksikköhintoina ja asiakkaan säästyessä oman kilpailutusprosessinsa ja sopimuksen hallinnoinnin kustannuksilta.

 

Markkinaoikeuden päätöksen (MAO 113/18) jälkeen yhteishankintoihin ei ole enää voinut liittyä kesken sopimuskauden, vaan liittyminen on tehtävä ennen tarjouspyynnön julkaisemista, jotta hankinnan laajuus olisi tarjoajille selvillä jo tarjouksen jättämisvaiheessa.

 

Hansel Oy on erityisalojen hankintalain (1398/2016) 4 §:n 12 kohdassa tarkoitettu yhteishankintayksikkö. Erityisalojen hankintalain 30 §:n mukaan hankintayksikön katsotaan täyttäneen kyseisen lain mukaiset velvoitteensa, kun se hankkii tavaroita, palveluja taikka rakennusurakoita käyttäen yhteishankintayksikön tekemää hankintasopimusta tai 45 §:ssä tarkoitettua puitejärjestelyä.

 

Hankinta ylittää erityisalojen hankintalain 13 §:n mukaisen kynnysarvon.

 

Hankinnan kohde

 

HSL:n järjestelmäratkaisuista merkittävä osa rakentuu Microsoftin ratkaisujen pohjalle. HSL käyttää järjestelmäratkaisuissaan laajasti kaikkia Microsoftin pilvipalveluja: Office365, Dynamics365 ja Azure. Näihin palveluihin sisältyvät Microsoftin työasemalisenssit, Microsoft-palvelintuotteet ja -tietokantaratkaisut sekä muut Microsoft-tuotteet.

 

Puitesopimus sisältää Microsoftin merkittävimpien sopimusmallien kautta myytävien käyttöoikeuksien ja pilvikapasiteetin jälleenmyynnin sekä lisäpalveluina käyttöoikeuksien hallintaan (SAM-palvelut), suunnitteluun, koulutukseen ja konsultointiin liittyviä palveluita.

 

Hankinnan kustannukset

 

Hankinnasta tehtävä sopimus alkaa 14.12.2024 ja päättyy 13.12.2027. Hankinta sisältää mahdollisuuden jatkaa sopimusta yhden vuoden mittaisella optiokaudella. Hankinnan arvioidut arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset optio mukaan lukien ovat yhteensä noin 11 000 000 euroa.

Hallintosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista. Hallituksen päätöksen 15.6.2021 § 69 mukaan, jos hallituksen päättämään hankintaan sisältyy mahdollisuus optioiden käyttämiseen, toimitusjohtajalla on option arvosta riippumatta valtuus tehdä päätös optioiden käytöstä.

 

Ehdotus Hallitus päättää

a) liittyä Hansel Oy:n Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelujen puitejärjestelyyn sopimuskaudeksi 14.12.2024-13.12.2027; sekä

b) valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään hankintalainsäädännön mahdollistamia sopimusmuutoksia Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalveluja koskevaan sopimukseen hankintavaltuuksiensa puitteissa.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa