Dynasty tietopalvelu Haku RSS HSL

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://hslfi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hallitus
Pöytäkirja 21.11.2023/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

 

 

Turvallisuuspalveluiden väliaikainen puitejärjestely (yhteishankinta)

 

782/02.08.00/2020 [Liittyminen järjestyksenvalvontapalvelun yhteishankintaan]

 

Hallitus 21.11.2023 § 106

 

Esittelijä

Toimitusjohtaja Mika Nykänen

Valmistelija

Tulosalueen johtaja Johanna Wallin, p. 050 3375 685

Turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen, p. 040 6634 496

 

Yhteishankinnan tausta

 

HSL:n hallitus on kokouksessaan 02.03.2021 § 25 päättänyt liittyä järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut liikennejärjestelmässä -yhteishankintaan sekä valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen yhteishankinnan kilpailutusta varten.

 

Puitejärjestely kilpailutettiin myöhemmin vuonna 2021. Hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, joka totesi hankintailmoituksen olleen hankintasäännösten vastainen. Markkinaoikeus kumosi hankintapäätöksen, jonka jälkeen puitejärjestelyn kilpailutus aloitettiin uudelleen. Myös uuden kilpailutuksen hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen. Hankintapäätöksen markkinaoikeuskäsittely on vielä kesken, joten päätöstä ei saa laittaa täytäntöön (hankintalaki 150 §).

 

Hankintalain 153 §:n mukaan, jos hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, hankintayksikkö voi järjestää hankinnan väliaikaisesti, jollei hankintaa voida sen luonteen vuoksi lykätä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Sanotun pykälän 2 momentin mukaan hankinnan väliaikainen järjestäminen ei saa estää sitä, että valittajan vaatimuksesta markkinaoikeuden päätöksellä voidaan kumota hankintayksikön päätös osaksi tai kokonaan; kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; tai velvoittaa hankintayksikkö korjaamaan virheellisen menettelynsä.

 

Järjestyksenvalvontapalveluiden hankintaa ei voida lykätä markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi vaarantamatta matkustajien ja liikennehenkilökunnan turvallisuutta. Yhteishankinnan kilpailuttajana toimiva Väylävirasto solmii väliaikaisen sopimuksen Avarn Security Oy:n kanssa siten, että palveluntuotanto sopimuksen nojalla alkaa 1.1.2024. Väliaikaista järjestelyä koskevien sopimusehtojen mukaan sopimus voidaan irtisanoa päättymään markkinaoikeuden ratkaisun johdosta, joten järjestely ei rajoita markkinaoikeuden käytössä olevien seuraamusten tehokasta käyttöä.

 

Sopimuksen kohde

 

Sopimus sisältää vartiointi- ja järjestyksenvalvonnan sekä muut asiantuntija- ja turvallisuuspalvelut, sekä mahdollisesti turvasuojauspalveluja. Hankittavien palveluiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa henkilöturvallisuus matkustajaliikenteessä, turvata junahenkilökunnan ja muiden liikennevälineiden toimijoiden turvallisuus sekä ehkäistä ilkivaltaa ja vahingontekoja liikennejärjestelmässä ja sopimusosapuolten muissa kohteissa. Lisäksi palvelut voivat sisältää kulunvalvontaan liittyviä tehtäviä sekä muita asiantuntija- ja turvallisuuspalvelutehtäviä.

 

Hankinnan laajuus ja arvioidut kustannukset

 

Väliaikaisen järjestelyn hinta on HSL:lle noin 165 000 euroa kuukaudessa (ilman arvonlisäveroa). Väliaikainen järjestely päättyy, kun markkinaoikeus antaa tuomionsa tai kun uusi hankintamenettely asiassa on saatu päätökseen. Tämän jälkeen siirrytään käyttämään päätöksen HSLH 02.03.2021 § 25 mukaista puitejärjestelyä.

 

Hallintosäännön 7 §:n 8 kohdan mukaan hallitus päättää hankinnoista.

 

Ehdotus Hallitus päättää liittyä turvallisuuspalveluiden väliaikaiseen puitejärjestelyyn.

 

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa